پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
عزیر الله مولوی وردنجانی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
molaviaziz@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~aMolavi
اعضای هیئت علمی گروه
علی اصغر حمزه شلمزاری
مربی گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Hamzeh
سجاد شهباز قهفرخی
مربی گروه فقه و حقوق اسلامی
03827220007
shahbaz1384@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Shahbaz
عباسعلی صالحی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
abbasalisalehi@art.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~asalehi
امراله معین
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Moein
عزیر الله مولوی وردنجانی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
molaviaziz@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~aMolavi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است