English   |     |     |   شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩٦
تقویم آموزشی

موضـــــــــــــــوع تـــــــــــــــاريخ
انتخاب واحد: از ٩٥/١١/١٠ تا پايان وقت اداری ٩٥/١١/١٣
شروع کلاسها: ٩٥/١١/١٦
حذف و اضافه: از ٩٥/١١/٢٦ تا پايان وقت اداری ٩٥/١١/٢٧
حذف اضطراری: تا پايان وقت اداری ٩٦/٣/١
پايان کلاسها: ٩٦/٣/١٧
شروع امتحانات: ٩٦/٣/١٨
پايان امتحانات: ٩٦/٤/١

mainPhoto
lastNews

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه شهرکرد می باشد
Designed By: AF Danesh