سه شنبه ١٢ فروردين ١٣٩٩


ریاست دانشکده
محمد علی محمدی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
m.a.mohammadi (at) sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momohammadi
معاون آموزشی
حامد جاودانیان
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
javdanian@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Javdanian
معاون پژوهشی
افشین احمدی ندوشن
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324438
ahmadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Aahmadi
معاون مالی
سید یاسر درخشنده قهفرخی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2136
y_derakhshandeh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~derakhshandeh

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است