پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩


تعداد بازدید: ١١٢٧
 

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


کد خبر: ٦١٩٧

تاریخ انتشار: ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٨ ساعت ١٠:٢

دکتر سعید کریمی رییس دانشگاه شهرکرد، در حکمی دکتر جهانگیر صفری عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد را به عنوان رئیس دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی منصوب کرد.

  دکتر سعید کریمی دراین حکم، تلاش در جهت اعتلای شعائر اسلامی، برنامه‌ریزی برای تقویت وگسترش فعالیتهای آموزشی، تعامل سازنده با اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان، گسترش روابط صمیمانه و قانونمند با سایر واحدهای دانشگاه، نظارت مستمر بر فعالیتهای دانشکده، ارائه پیشنهادها و راهکارهای کارشناسی شده برای امور جاری و آینده، حضور فعال در دانشکده، دقت و سرعت در مکاتبات و عدالت در تصمیم‌گیری را از جمله موارد متضمن موفقیت دکتر محمدعلی محمدی در انجام امور محوله دانست.

گفتنی است دکتر سعید کریمی در نامه جدا گانه ای از خدمات صادقانه و بی شائیه دکتر عزیزالله میرزایی در زمان تصدی ریاست دانشکده تقدیر و تشکر کرد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است