جمعه ٢٩ شهريور ١٣٩٨


تعداد بازدید: ٦٠
 

معاون آموزشی

تاریخ و زمان امتحانات میان ترم هماهنگ دروس سرویسی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشکده علوم ریاضی ( ب


کد خبر: ٦٢١٠

تاریخ انتشار: ١٦ شهریور ١٣٩٨ ساعت ١٠:٤٧

قابل توجه دانشجویان فنی  و کشاورزی که دروس سرویسی با دانشکده علوم ریاضی دارند:

تاریخ و زمان برگزاری امتحانات میان ترم دروس سرویسی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشکده علوم ریاضی ( برای دانشجویان دانشکده های فنی و کشاورزی) مطابق جدول می باشد.

روز و ساعت 98/8/23 98/8/25 98/8/30 98/9/7
صبح             11:30- 9:30 معادلات دیفرانسیل  (فنی) - ریاضی 1   (فنی)

        ریاضی 2           (فنی)

بعد ازظهر        15:30- 13:30

محاسبات عددی       (فنی و کشاورزی)

- ریاضی مهندسی     ( فنی ) ریاضی1 و ریاضی عمومی (کشاورزی)
بعد از ظهر      17:30-15:30  - معادلات دیفرانسیل (کشاورزی) - -

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است