شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩


تعداد بازدید: ٥٤٠
 

معاون آموزشی

تاریخ و زمان امتحانات میان ترم هماهنگ دروس سرویسی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشکده علوم ریاضی


کد خبر: ٦٢١١

تاریخ انتشار: ١٦ شهریور ١٣٩٨ ساعت ١٠:٥٢

قابل توجه دانشجویان فنی و کشاورزی که دروس سرویسی با دانشکده علوم ریاضی دارند: ( توجه: نمونه سوالات میانترم و پایان ترم این دروس را می توانید در سایت دانشکده علوم ریاضی در سربرگ نمونه سوال امتحان دروس سرویسی دانلود نمایید).

تاریخ و زمان برگزاری امتحانات میان ترم دروس سرویسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشکده علوم ریاضی ( برای دانشجویان دانشکده های فنی و کشاورزی) مطابق جدول می باشد.

روز و ساعت ۹۸/۸/۲۳ ۹۸/۸/۲۵ 98/9/7 ۹۸/۹/14
صبح             ۱۱:۳۰- ۹:۳۰ معادلات دیفرانسیل  (فنی) - ریاضی 2 (فنی)

        ریاضی 1 (فنی)

بعد ازظهر        ۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

محاسبات عددی  (فنی و کشاورزی)

- ریاضی 1 و ریاضی عمومی ( کشاورزی)  ریاضی مهندسی (فنی) 
بعد از ظهر      ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰  - معادلات دیفرانسیل (کشاورزی) - -

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است