جمعه ٢٩ شهريور ١٣٩٨


تعداد بازدید: ٦١
 

معاون آموزشی

تاریخ و زمان امتحانات میان ترم هماهنگ دروس سرویسی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشکده علوم ریاضی


کد خبر: ٦٢١١

تاریخ انتشار: ١٦ شهریور ١٣٩٨ ساعت ١٠:٥٢

قابل توجه دانشجویان فنی و کشاورزی که دروس سرویسی با دانشکده علوم ریاضی دارند:

تاریخ و زمان برگزاری امتحانات میان ترم دروس سرویسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشکده علوم ریاضی ( برای دانشجویان دانشکده های فنی و کشاورزی) مطابق جدول می باشد.

روز و ساعت ۹۸/۸/۲۳ ۹۸/۸/۲۵ ۹۸/۸/۳۰ ۹۸/۹/۷
صبح             ۱۱:۳۰- ۹:۳۰ معادلات دیفرانسیل  (فنی) - ریاضی ۱ (فنی)

        ریاضی ۲ (فنی)

بعد ازظهر        ۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

محاسبات عددی  (فنی و کشاورزی)

- ریاضی مهندسی ( فنی ) ریاضی۱ و ریاضی عمومی (کشاورزی)
بعد از ظهر      ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰  - معادلات دیفرانسیل (کشاورزی) - -

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است