پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩


تعداد بازدید: ٤١٠
 

معاون پژوهشی:

ارتقای عضو هیأت علمی دانشکده


کد خبر: ٦٢٧٦

تاریخ انتشار: ٢٠ دی ١٣٩٨ ساعت ١:٢١

 همانطور که به اطلاع رسیده است در جلسه مورخ 19/10/1398 هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد با ارتقای دکتر رسول زمانی احمدمحمودی  از اعضای هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین به درجه دانشیاری موافقت شد.
بدینوسیله مراتب تبریک کلیه همکاران این دانشکده به عرض جناب دکتر رسول زمانی رسانده می شود.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است