چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨


تعداد بازدید: ١٩٩
 

دانشکده دامپزشکی

انتصاب عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی د انشگاه شهرکرد به سرپرستی دبیرخانه هیات نظارت ، ارزیابی و تضم

آقای دکتر حمیدرضا عزیزی عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد به عنوان سرپرست دبیرخانه نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در استان چهار محال و بختیاری منصوب شدند.

کد خبر: ٦٢٠٧

تاریخ انتشار: ١٢ مرداد ١٣٩٨ ساعت ١٢:١٠

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است