English   |     |     |   شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩٦


دفتر استعدادهای درخشان  مسول واحد: شاهین بشارتیبه منظور تشویق دانشجویان ممتاز و بسترسازی برای شکوفا کردن استعداد های درخشان، این دفتر از سال 1380 فعالیت خود را در دانشگاه آغاز کرد و علاوه بر تشویق دانشجویانی که از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور معرفی می شوند، بر اساس آئین نامه داخلی دانشگاه، رتبه های اول تا سوم  ورودی هر سال نیز تحت پوشش سیاست های تشویقی این دفتر قرار می گیرند و هر سال متناسب با امکانات دانشگاه تسهیلاتی در یافت می کنند. امکان ادامه تحصیل همزمان در دو رشته، استفاده از سایت رایانه ای مخصوص این دانشجویان و تسیهلات رفاهی از جمله آنها ست. 

 

 

آیین نامه های جدید مربوط به استعدادهای درخشان

 

پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان کارشناسی ارشد دانلود
پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانلود
پذیرش  دکتری دانلود

 

صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه شهرکرد می باشد
Designed By: AF Danesh