English   |     |     |   شنبه ٩ اردیبهشت ١٣٩٦


واحد اطلاعات و آمار  مسول واحد: حجت الله حیدری گرمدرهکارشناس جمع آوری اطلاعات و آمار
حجت الله حیدری گرم دره   
 
شماره تلفن داخلی 2112
شرح وظایف واحد آمار و اطلاعات دانشگاه
·         ساماندهی نظام مدیریت اطلاعات دانشگاه
·         همکاری در زمینه تهیه گزارشات و شاخص های آماری مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاه
·         ارسال اطلاعات درخواستی از سوی مراجع ذیصلاح
·         همکاری در تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت دانشگاه بر اساس شاخص های هر بخش
·         پردازش و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای مربوطه و انعکاس آن ها
·         برگزاری جلسات آماری و نشست با رابطین آماری معاونت ها و ...
·         همکاری در تهیه و ساماندهی بانک های اطلاعاتی در سطح دانشگاه
·        همکاری در تهیه و تنظیم نشریات آماری
·         کنترل و بررسی فرایند جمع آوری داده ها از نظر صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعات و محاسبه شاخص ها
·         ارائه پس خوراند مناسب به واحدهای تولید کننده اطلاعات در دانشگاه
·         طراحی و استاندارد سازی فرم های آماری
·         نظارت بر فرایند تهیه سالنامه آماری با استانداری
 
 
 
صفحه اصلی دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری تماس با ما نقشه دانشگاه دفتر تلفن پیوندهای مفید
کلیه حقوق وب سایت متعلق به دانشگاه شهرکرد می باشد
Designed By: AF Danesh