English  |   |  site Map   |   چهارشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٩٦   
mainPhoto
اخبار و رويدادها
 بروزرسانی فرمها و آیین نامه های هیأت ممیزه و کمیته منتخب
...........................................................................................١٣٩٥/١٠/١٠
 کانال تلگرام معاونت آموزشی دانشگاه راه‌اندازی شد
...........................................................................................١٣٩٥/١/٢١
                          مشاهده همه خبرها

  معـــــــــــرفی حوزه معاونت آموزشی   واحــدهای فعـــــــــال در حوزه معاونت آموزشی   پيونـــــــــدهاي مفیــد
site Map فراهم نمودن زمینه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه، توسعه و گسترش امکانات آموزشی مناسب، ترغیب و تشویق دانشجویان ممتاز، گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی و تصویب طرح جامع آموزشی دانشگاه از اقدامات حوزه معاونت آموزشی درسالهای اخیر است.
تحصیلات تکمیلی
مدیریت امور آموزشی
اداره آموزش های آزاد و مجازی
دفتر استعدادهای درخشان
هیات ممیزه
کمیته منتخب