پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩

تعداد بازدید: ١٦٦٢
 

:

برگزاری نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شهرکرد

نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

کد خبر: ٤١٢٨

تاریخ انتشار: ٠٤ تیر ١٣٩٨ ساعت ٩:١٩به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، روز سه شنبه4 تیر ماه1398، نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شهرکرد  با حضور اعضای حقوقی و حقیقی این کمیسیون در محل دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

دکتر برات قبادیان، رییس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شهرکرد ضمن خیرمقدم به اعضای کمیسیون گفت: آنچه که باعث توسعه کشور می شود دانشگاه ها هستند، دانشگاه شهرکرد نیز با عملیاتی کردن برنامه راهبردی خود چارچوب مشخصی برای رسیدن به اهداف ترسیم نموده است.

رییس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه شهرکرد در ادامه گفت: با توجه به اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه ها الگو ساز هستند، اعضای هیات دانشگاه شهرکرد نیز باید دانشگاه شهرکرد را به الگو و مرجعی برای ادارات و دانشگاه های دیگر تبدیل کنند.

دکتر برات قبادیان در پایان اظهار امیدواری کرد، بتوان توانمندی های دانشگاه شهرکرد و استان چهار محال و بختیاری  را شناسایی و تبدیل به ثروت نمود و بودجه آفرین کرد.

 دکتر سعید کریمی رییس دانشگاه شهرکرد، و دبیر هیات امنای دانشگاه نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین به ارائه گزارش مختصری از برنامه راهبردی وضعیت فعلی دانشگاه شهرکرد پرداخت و گفت: با توجه به تصویب چارت جدید، از نظر ساختاری دانشگاه شهرکرد دارای ۵ معاونت، ۱۵ مدیریت، ۱۵ دانشکده و پژوهشکده و ۵۵ گروه آموزشی و پژوهشی است.

 رییس دانشگاه شهرکرد افزود: در دانشگاه ۳۴۶ عضو هیات علمی شامل ۳۳ استاد، ۱۰۷ دانشیار ،۱۹۴ استادیار و ۱۲ مربی، ۲۹۱ کارمند شامل: ۱۰۲ کارمند رسمی،۲۴ کارمند پیمانی و ۱۶۵ کارمند قراردادی، فعالیت می کنند.

رییس دانشگاه شهرکرد در ادامه به ارائه گزارش درباره وضعیت بودجه ای و عمرانی، فرهنگی، دانشجویی، آموزشی و پژوهشی و فناورانه دانشگاه شهرکرد پرداخت و وضعیت این دانشگاه را رو به رشد توصیف کرد.

گفتنی است، در نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه10 دستور کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است