یکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٢٧٠٢
 
آموزش

جدول زمان بندی حذف و اضاقه اینترنتی نیمسال دوم 94-93

کد اطلاعیه: ١٠٠٦
تاریخ انتشار: ١٩ بهمن ١٣٩٣ ساعت ٨:٣٣

 

کلیه دانشجویان گرامی توجه کنند که فایل آنها فقط در ساعات یاد شده باز می باشد.

 

توجه : کلیه دانشجویان نوبت دوم ( شبانه) لازم است جهت تسویه حساب و پرداخت شهریه  به دفتر آموزشهای آزاد مراجعه نموده و نسبت به پرداخت شهریه اقدام و یا بصورت پرداخت اینترنتی اقدام نمایند بدیهی است در صورت عدم پرداخت شهریه فایل آنان باز نخواهد شد.

 

الف) دو شنبه  93/11/20 :

 

1- کلیه شماره های دانشجویی قبل از   901399999     ساعت  8  تا  10 صبح

 

2- از شماره دانشجویی   901401101   تا شماره دانشجویی    911299999   ساعت 10   تا  12  

 

3- از شماره دانشجویی   911301101   تا شماره دانشجویی    919999999   ساعت 13  تا  15

 

کلیه دانشجویانیکه نتوانستند در ساعات یاد شده انتخاب واحد نمایند از ساعت 15 لغایت 24 تاریخ مذکور می توانند مجددا اقدام کنند. 

 

 

ب) سه شنبه  93/11/21:

 

1- از شماره دانشجویی   921101101  تا شماره دانشجویی     921499999   ساعت   8  تا  10

 

2- از شماره دانشجویی   921501101   تا شماره دانشجویی    931299999   ساعت   10  تا  12

 

3- از شماره دانشجویی   931301101  تا شماره  دانشجویی    939999999   ساعت   13  تا 15

 

کلیه دانشجویانیکه نتوانستند در ساعات یاد شده انتخاب واحد نمایند از ساعت 15 لغایت 24 تاریخ مذکور می توانند مجددا اقدام کنند. 

 

 

* تذکر: فایل کلیه دانشجویان ( در تمام ورودیها ) روز های چهار شنبه تا جمعه 22 تا 24 بهمن بازخواهد بود و دانشجویــــان گرامی می توانند نسبت به حذف و اضافه کردن درس در این روز اقدام کنند.  

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است