یکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٤٧٢٠
 

فراخوان دانشگاه شهرکرد برای پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی

کد اطلاعیه: ١٠٢٢
تاریخ انتشار: ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٤ ساعت ١٠:٣٩

 اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد در خصوص پذیرش بدون آزمون برای مقطع دکتری از دانش آموختگان و دانشجویان ممتاز (متقاضیان دانشگاه شهرکرد و سایر دانشگاهها ) برای سال تحصیلی 95 -94

(بر اساس آئین نامه استعدادهای درخشان به شماره 67272/21مورخ 18/4/93 و اصلاحیه 237200/21 مورخ 16/12/93 ابلاغیه وزارت علوم )

 

به اطلاع دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای( از دانشگاه شهرکرد و نیز سایر دانشگاهها ) که متقاضی پذیرش در مقطع دکتری ( Ph.D ) رشته های تحصیلی مندرج درانتهای این اطلاعیه برای نیمسال اول 94-93 باشند ، می رساند ضمن مطالعه دقیق موارد ذیل ورعایت آنها ، نسبت به تکمیل مدارک لازم  و ارسال پستی آنها و یا تحویل مستقیم به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد ، اقدام نمایند . فقط  مدارک کاملی که تا تاریخ 12/3/94 دریافت شوند قابل بررسی خواهند بود و پس از آن امکان تحویل و بررسی درخواست متقاضیان وجود نخواهد داشت .   

*  فرم درخواست پذیرش نیز ضمیمه این اطلاعیه و قا بل دریافت می باشد . علاوه براین توجه بر موارد زیر ضروری و مهم است :

 1-  احراز صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل

 2-  رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داوطلب مرتبط بوده( به تشخیص گروه آموزشی مربوطه) و در فهرست رشته های آزمون دکتری سال تحصیلی جاری ( پیوست این اطلاعیه ) باشد.

3- دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد و یا نیمسال دوازدهم دکتری حرفه ای دانشگاهها نیز به شرط اینکه تا 31/6/94 از پایان نامه خود با درجه عالی دفاع نمایند، می توانند ثبت نام نمایند.

4-  حداکثر زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی کارشناسی ارشد 2 سال باشد ( توجه مهم : دانش آموختگان در نیمسال دوم 92-91 و بعد از آن که تاریخ دفاع از پایان نامه آنها در محدوده 91/11/1 تا 94/6/31 باشد، مشمول این فراخوان می باشند ).

5-  لازم به ذکر است از دانش آموختگان با شیوه آموزش محور و نیز دانشگاههای غیر دولتی ، پیام نور ، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگیان ، مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و پردیس های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند ، امکان عودت مدارک و وجه وجود نخواهد داشت.

6-   داوطلبانی که شرایط لازم را دارا باشند از طریق وب سایت دانشگاه ( و یا به صورت تلفنی ) جهت مصاحبه دعوت  و مدارک آنان جهت مصاحبه و اعلام نظر گروه آموزشی به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد . دعوت شدگان در صورتی که مدارک و امتیازات علمی و پژوهشی اضافی تا زمان مصاحبه نیز بدست آورند، برای ارائه در مصاحبه به همراه داشته باشند . 

7-  به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود و مدارک ارسالی و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

 

توجه:

برای اطلاع ومطالعه دقیق آئین نامه جدیدپذیرش دکتری بدون آزمون و اصلاحیه آن به سایت سازمان سنجش رجوع شود.

 

 

شرایط علمی ، آموزشی و تحصیلی داوطلبان :

 

8- داشتن حداقل معدل کل همتراز شده بدون احتساب پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد ( و یا دکتری حرفه ای)  و معدل کل کارشناسی مطابق گروه بندی به شرح ذیل:

الف) رشته های کارشناسی ارشد بازیر گروه رشته های علوم انسانی و هنر در آزمون سراسری، به میزان حداقل 17 کارشناسی ارشد و حداقل 16 در دوره کارشناسی.

ب ) رشته های کارشناسی ارشد ( و یا دکتری حرفه ای) بازیر گروه های علوم تجربی و ریاضی فیزیک در آزمون سراسری، به میزان حداقل 5/16 کارشناسی ارشد و حداقل 15 در دوره کارشناسی.

9- کسب حداقل 70 امتیاز از مجموع جداول فعالیت های آموزشی پژوهشی و مصاحبه تخصصی مصوب در آیین نامه وزارتی.

 * تبصره مهم: کسب حداقل 7 امتیاز از  ردیف (1-1) جداول امتیازات پژوهشی مربوط به مقالات کامل علمی – پژوهشی   ( داخلی و یا خارجی با نمایه معتبر ISI   یا ISC  دارای IF  ) مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای الزامی است. ( لذا ارائه گواهی چاپ و یا حداقل گواهی پذیرش معتبر- بدون قید و شرط - در مدارک ارسالی ضروری بوده و در غیر اینصورت پرونده بررسی نخواهد شد ).

 * لازم است در مقالات مستخرج از پایان نامه ، نام دانشجو نفر اول و یا بلافاصله پس از نام استاد یا استادان راهنما و مشاور باشد.

 * ملاک تعیین اولویت داوطلبان برای پذیرش مجموع کل امتیازات از جداول 2،1و3 ارزشیابی است و در شرایطی که امتیاز کل اکتسابی چند داوطلب در یک رشته برابر باشد، اولویت بندی این افراد براساس امتیاز ردیف (1-1) از جدول امتیازات پژوهشی تعیین می شود.

 10- به دانش آموختگان کارشناسی ارشد با بیش از 5 نیمسال تحصیلی ، دکتری حرفه ای با بیش از 13 نیمسال تحصیلی و کارشناسی با بیش از 8 نیمسال تحصیلی از ردیف های 8 و 9 جدول ( امتیازات آموزشی ) امتیازی تعلق نمی گیرد. اما مجاز به ثبت نام و کسب سایر امتیازات هستند.

 

مدارک لازم :

1 – تکمیل فرم درخواست ( ضمیمه این اطلاعیه و قابل دریافت از سایت دانشگاه ) با دقت کامل. تاکید می شود که فرم های ناقص ، مخدوش و غیر مستند بررسی نخواهد شد.

2 – تکمیل فرم گواهی وضعیت تحصیلی کارشناسی ارشد(قابل دریافت از سایت دانشگاه) و یا گواهی معتبر در بردارنده مفاد فرم مذکور از دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و گواهی فارغ التحصیلی با مشخصات دوره کارشناسی.

3 – مستندات کافی و رسمی مربوط به بند های فوق الاشاره در خصوص ضوابط ضروری ( آموزشی ، پژوهشی )

 

4-  معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد (برای دانشجویان المپیادی) و معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی خوارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سینا ( برای برگزیدگان جشنواره ها)

 

 5- تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی ، علمی پژوهشی  ISI ، ISC  که دارای پذیرش قطعی باشند . (در صورت انتشار مقاله ، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ، کلیه تألیفات ، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب.

 6– یک قطعه عکس پشت نویسی شده الصاق شده بر روی فرم تقاضا ، همراه با تصویرصفحه اول شناسنامه و کارت ملی                            

7 – ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی (با تائید دانشگاه و در غیر این صورت شخص متقاضی صحت نمرات را امضاء و تعهد نماید.  )

8 – تصویر چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و گواهی مستند نمره آزمون زبان انگلیسی استاندارد ( الزامی نیست اما  مطابق جدول ارزیابی ، امتیاز دارد ).

8 – اصل رسید بانکی به مبلغ 500/000  ریال ( پنجاه هزار تومان ) به حساب شماره 7871915028 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد به نام تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهرکرد .

توجه فرمائید :

*دانشگاه در رد یا پذیرش درخواست داوطلبان از اختیار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارک حق خاصی را برای داوطلبان ایجاد نمی نماید. همچنین مدارک و هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

* ب) تحصیل پذیرفته شدگان از طریق این دستورالعمل به صورت رایگان و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره های تحصیلات  تکمیلی دانشگاه است.

 

آدرس ارسال فرم درخواست و مدارک :

شهرکرد – کیلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهرکرد– حوزه معاونت آموزشی– دفتراستعدادهای د رخشان

 

*حتماً بر روی پاکت رشته مورد درخواست ، تلفن همراه در دسترس و جمله « پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری » نوشته شود.

 

( متقاضی محترم : هر گونه اطلاع رسانی از سوی دانشگاه ،توسط درج اطلاعیه در وب سایت دانشگاه  www.sku.ac.ir  یا بصورت تماس تلفنی و یا ارسال پیامک به تلفن همراه متقاضی انجام خواهد شد . در صورت ضرورت فقط از طریق ارسال پیامک به شماره  09372741890  با نوشتن نام ، رشته ، اشاره به مقطع دکتری و پرسش مورد نظر اقدام شود . از تماس تلفنی و مراجعه جداً خودداری نمائید -  با تشکر )

 

 

فهرست  رشته گرایش های دکتری ( PhD ) دانشگاه شهرکرد برای پذیرش بدون آزمون ورودی

 بر اساس آئین نامه و ضوابط استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95 - 94

ردیف

رشته

گرایش

1

فیزیولوژی ورزشی

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

2

شیمی

شیمی تجزیه

3

بیوشیمی

-

4

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

-

5

علوم زمین شناسی- پترولوژی

-

6

مهندسی برق

قدرت

7

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات

8

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

9

زراعت

-

10

علوم مرتع

-

11

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

12

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

13

آبیاری و زهکشی

-

14

مهندسی منابع آب

-

15

علوم خاک

پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک

16

علوم خاک

فیزیک و حفاظت خاک

17

علوم خاک

بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک

18

علوم خاک

شیمی و حاصلخیزی خاک

19

تغذیه دام

-

20

بیماری های داخلی دام های بزرگ

-

21

بهداشت و بیماری های طیور

-

22

زبان و ادبیات فارسی

-

23

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات عرفانی

 

 

 

                                      

جدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری بر اساس آئین نامه وزارتی و اصلاحیه آن

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته ارزیابی دانشگاه )

امتیاز مکتسبه

1

  1. مقالات علمی- پژوهشی(داخلی و خارجی)مرتبط با پایان نامه
  2. گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  3.  برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی(خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

7

 امتیاز

 

 

 

40 امتیاز

 

 

- هرمقاله تا 7 امتیاز

- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

- برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

 

2

مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

6 امتیاز

هر مقاله تا 3 امتیاز

 

3

مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر( داخلی یا خارجی)

-

4 امتیاز

هر مقاله خارجی تا 2 و هرمقاله داخلی 1 امتیاز

 

4

تألبف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

4 امتیاز

-

 

5

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

4 امتیاز

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

 

حداقل لازم و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

7

40

 

 

 

جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته ارزیابی دانشگاه )

امتیاز مکتسبه

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

6 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته(بدون احتساب نمره پایان نامه)

5 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

8

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی

3 امتیاز

بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد

 

9

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد

 

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5 امتیاز

رتبه 1 تا 3، 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6، 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه 10تا 12، 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15، 1 امتیاز

 

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8 امتیاز

طبق جدول شماره  4 آئین نامه وزارتی

 

 

جمع

30

 

 

 

             * رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال   تصویب شده اند ، می توانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهره مند شوند.

 

 

جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه (حداکثر30 امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سوالات

3 امتیاز

 

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3 امتیاز

 

14

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

3 امتیاز

 

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

3 امتیاز

 

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3 امتیاز

 

17

همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه              

15 امتیاز

 

 

جمع

30

 

 

لطفاً 

فرم ثبت نام
فرم گواهی وضعیت تحصیلی

را از سایت دانلود نمائید.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است