یکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٤٥٩٣
 

جدول زمان بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 94-93

کد اطلاعیه: ٢
تاریخ انتشار: ٠٥ بهمن ١٣٩٣ ساعت ١٣:٥٧
کلیه دانشجویان گرامی توجه کنند که فایل آنها فقط در ساعات یاد شده باز می باشد.
 
توجه : کلیه دانشجویان نوبت دوم ( شبانه) لازم است جهت تسویه حساب و پرداخت شهریه به دفتر آموزشهای آزاد مراجعه نموده و نسبت به پرداخت شهریه اقدام و یا بصورت پرداخت اینترنتی اقدام نمایند بدیهی است در صورت عدم پرداخت شهریه فایل آنان باز نخواهد شد.
 
الف) دو شنبه 06/11/93 :
 
1- کلیه شماره های دانشجویی قبل از   899999999     ساعت 8 تا 10 صبح
2- از شماره دانشجویی   901101101   تا شماره دانشجویی    901399999  ساعت 10   تا 12  
3- از شماره دانشجویی   901401101   تا شماره دانشجویی    901599999   ساعت 13 تا 15
4- از شماره دانشجویی   901601101   تا شماره دانشجویی    911299999   ساعت 15 تا 17
 
کلیه دانشجویانیکه نتوانستند در ساعات یاد شده انتخاب واحد نمایند از ساعت 17 لغایت 24 تاریخ مذکور می توانند مجددا اقدام کنند. 
 
 
ب) سه شنبه 07/11/93:
 
1- از شماره دانشجویی   911301101 تا شماره دانشجویی     911499999   ساعت   8 تا 10
2- از شماره دانشجویی   911501101   تا شماره دانشجویی    919999999   ساعت   10 تا 12
3- از شماره دانشجویی   921101101 تا شماره دانشجویی    921299999   ساعت   13 تا 15
4- از شماره دانشجویی   921301101   تا شماره دانشجویی   921499999  ساعت 15  تا 17
 
کلیه دانشجویانیکه نتوانستند در ساعات یاد شده انتخاب واحد نمایند از ساعت 17 لغایت 24 تاریخ مذکور می توانند مجددا اقدام کنند. 
 
 
ج) چهار شنبه 08/11/93
1- از شماره دانشجویی   921501101   تا شماره دانشجویی 921799999 ساعت  8   تا 10
2- از شماره دانشجویی   921801101   تا شماره دانشجویی 931299999 ساعت 10 تا 12
3- از شماره دانشجویی   931301101   تا شماره دانشجویی 931499999 ساعت 13 تا 15 
4- از شماره دانشجویی   931501101   تا شماره دانشجویی 939999999 ساعت 15 تا 17  
 
کلیه دانشجویانیکه نتوانستند در ساعات یاد شده انتخاب واحد نمایند از ساعت 17 لغایت 24 تاریخ مذکور می توانند مجددا اقدام کنند. 
 
تذکر: فایل کلیه دانشجویان ( در تمام ورودیها ) روز های پنج شنبه و جمعه 9 و 10 بهمن بازخواهد بود و دانشجویــــان گرامی می توانند نسبت به اضافه کردن درس در این روز اقدام کنند. 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است