یکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦

تعداد بازدید: ١٧٤٠
 

کلاسهای دوره مجازی تابستان 94

کد اطلاعیه: ٢٠٣٣
تاریخ انتشار: ٢٠ تیر ١٣٩٤ ساعت ١٢:٢٦

به اطلاع میرساند، کلاسهای دوره مجازی تابستان 94 به شرح زیر برگزار میشود

نام درس

نام استاد درس

زمان (شنبه تا پنجشنبه) در ساعت های

زمان آزمون پایان ترم

معادلات دیفرانسیل

آقای دکتر نقی پور

9/5-8

94/6/5 ساعت 12-10

ریاضی 1

آقای دکتر رییسی

11-9/5

94/6/5 ساعت10-8

فیزیک 2

آقای دکتر مرادی

12/5-11

94/6/4 ساعت 12-10

برنامه نویسی کامپیوتر

آقای دکتر حری

3/5-2

94/6/3 ساعت 12-10

ریاضی 2

آقای دکترنقی پور

3/5-5

94/6/2 ساعت 12-10

محاسبات عددی خانم رئیسی  6/5-5 94/6/6 ساعت 12-10
ریاضیات مهندسی آقا ی طاهری 6/5-8 94/6/6 ساعت 12-10
 

 

 در ضمن از ساعت 7 عصر به بعد امکان بازبینی کلاسها وجود دارد.

تاریخ ثبت نام از دوشنبه 94/4/22 تا چهارشنبه 94/4/24 می باشد.

پرداخت شهریه درس به صورت اینترنتی ودرزمان انتخاب واحد الزامی میباشد ودرصورت عدم پرداخت شهریه هیچ گونه ثبت نامی صورت نمی گیرد.

پیش ثبت نام دروس به منزله انتخاب واحد قطعی نمی باشد.

انتخاب واحد افرادی که در پیش ثبت نام درسی راانتخاب نموده اند ضروری والزامی می باشد.

دانشجویان می توانند درسی راکه پیش ثبت نام نکرده اند انتخاب واحد نمایند و در صورت عدم پرداخت شهریه نمره درس صفر در نظر گرفته می شود.

زمان شروع کلاسها دوشنبه 94/4/29 لغایت چهارشنبه94/5/28 می باشد.

امتحانات میان ترم با هماهنگی استاد مربوطه تعیین می گردد.

امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزارمی گردد.

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشکده علوم میباشد.

دروس مذکور 3 واحدی بوده و شهریه آنها 225/000 تومان خواهد بود.

وجه واریزی قابل برگشت نبوده و در صورت عدم واریز نمره درس برای دانشجو صفر در نظر گرفته میشود.

حذف درس تنها با تسویه شهریه در نظر گرفته شده امکانپذیر است.

برای حذف درس کافی است دانشجو پس از واریز شهریه در جلسه پایان ترم حضور نیابد ولی با حضور در جلسه پایان ترم امکان حذف درس وجود ندارد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است