یکشنبه ٧ خرداد ١٣٩٦

تعداد بازدید: ٩٧٣٢
 

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ودکترای حرفه ای دامپزشکی( سال تحصیلی95-94)

کد اطلاعیه: ٥٠٤٥
تاریخ انتشار: ١٨ شهریور ١٣٩٤ ساعت ٩:٢٠

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ودکترای حرفه ای دامپزشکی( سال تحصیلی95-1394)

 

1-ثبت نام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می پذیرد:

*مرحله اول: که به صورت اینترنتی می باشد و لازم است دانشجویان از روز دوشنبه23/ 6/ 1394 به سایت دانشگاه

شهرکرد ( www.sku.ac.ir ­)، قسمت سامانه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، مراجعه وبر اساس جدول

زمانبندی ذیل، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام و پس ازدریافت کدرهگیری ، اطلاعات خودراپرینت نموده وآن

رادرزمان ثبت نام نهایی ارائه نمایند.

جدول زمانبندی ثبت نام مرحله اول (اینترنتی) پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال1394 دانشگاه شهرکرد

پنج شنبه وجمعه

26و27/ 06/ 94

چهارشنبه

25/ 06/ 94

سه شنبه

24/ 06/ 94

دوشنبه

23/ 06/ 94

ثبت نام با تاخیر افرادی که در موعد مقرر ثبت نام نکرده اند

حروف ع تا ی

حروف ذ تاظ

حروف الف تا د

 

 

*مرحله دوم: تشکیل پرونده و ثبت نام نهایی:

جدول زمانبندی ثبت نام نهایی و تحویل مدارک  پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال94دانشگاه شهرکرد

ملاحظات

چهارشنبه

01/ 07/ 94

سه شنبه

31/ 06/ 94

دوشنبه

30/ 06/ 94

لازم به ذکر است که زمان شروع کلاس ها از تاریخ 28/ 06/ 94

می باشد.

کلیه رشته های علوم انسانی وکلیه افرادی که درموعد مقرر مدارک خود را تحویل نداده اند

کلیه رشته های کشاورزی  و منابع طبیعی وعلوم ریاضی ودامپزشکی

کلیه رشته های  فنی و مهندسی وعلوم پایه وکلیه رشته های هنر و علوم انسانی فارسان

 

 

*پذیرفته شدگان گرامی از تاریخ 28/ 06/ 94جهت شروع کلاسها ی درسی به دانشگاه مراجعه وبر اساس برنامه

زمان بندی فوق جهت تحویل مدارک اقدام نمایند.بدیهیست تحویل مدارک پس از شروع کلاسها خواهد بود.ودانشجویان گرامی پس از شروع کلاسها درمهلت مقررباید مدارک مذکور رابه دانشگاه تحویل نمایند.

*محل تحصیل رشته های فرش ،صنایع دستی وفقه وحقوق اسلامی در دانشکده هنر وعلوم انسانی فارسان

میباشدوتحویل مدارک ثبت نام ایشان نیز در آن دانشکده انجام می گیرد.

2-مدارک مورد نیاز برای ثبت نام از پذیرفته شدگان:

الف *هریک از پذیرفته شدگان می بایست بر حسب مورد یکی از موارد ذیل درزمان ثبت نام تحویل نمایند:اصل مدرک تحصیلی دوره سه ساله دبیرستان ، با مهر وامضا وکپی ان واصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن (که تا تاریخ 31/ 6/ 94اخذ شده باشد) برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه بانضمام یک برگ کپی آن و   ریزنمرات دیپلم وریزنمرات پیش دانشگاهی وکپی آن  همراه با مهر وامضا (مخصوص داوطلبان نظام جدید )

تبصره: با توجه به برگزاری امتحانات مرحله نهایی دوره پیش دانشگاهی در دهه سو م شهریورماه ، در صورتی که پذیرفته شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهی پیش دانشگاهی نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها تعهد لازم مبنی بر ارائه گواهی پیش  دانشگاهی تا سه هفته بعد از پایان تاریخ ثبت نام ( 15 مهر ماه) اخذ شود.بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور تا این تاریخ قبولی این دسته از پذیرفته شدگان لغو میگردد.

*اصل مدرک تحصیلی دوره چهار ساله دبیرستان با مهر وامضا وکپی ان وریز نمرات چهار ساله با مهر وامضا (مخصوص داوطلبان نظام قدیم )

 * اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها وموسسات آموزش عالی برای پذیرفته شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی حداکثرتا تاریخ 31/ 06/ 94 مشخص شده باشد، بانضما م تصویر آن.

* اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی وحرفه ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرفته شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک کاردانی(حداکثرتا تاریخ 31/ 06/ 94)

 تبصره: مدرک کاردانی دانش اموختگان دوره های کاردانی پیوسته، به شرطی که میانگین معدل کل آنان، 14 و بالاتر باشد به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل واقع می شود. بدیهی است واحدهای درسی گذرانده شده این دسته از داوطلبان، مطابق ماده 63 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی مصوبه جلسه 399 مورخ 14/ 2/ 76شورای عالی برنامه ریزی، قابل معادل سازی نمیباشد مشخص شده باشد، بانضما م تصویر آن

* اصل یا گواهی سال اول ، دوم وسوم دبیرستان ویا هنرستان برای دارندگان مدرک دوره های کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی وحرفه ای آموزش و پرورش که در آن بخش و شهرستان محل تحصیل در آن درج شده باشد.

ب:*اصل شناسنامه ودو سری فتوکپی از تمام صفحات آن

ج:*اصل کارت ملی ودو عدد کپی از آن .

د:*شش قطعه عکس تمام رخ 3در4تهیه شده درسال جاری

ذ:* مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را مشخص کند

معافیت تحصیلی :دریافت معافیت تحصیلی به عهده دانشجو  پسر می باشد. لذا لازم است که دانشجویان گرامی مدارک زیر را جهت معرفی به دفاتر پلیس + 10 برای دریافت معافیت تحصیلی به کارشناس نظام وظیفه دانشگاه ارائه نمایند. در ضمن عواقب عدم دریافت معافیت تحصیلی به عهده دانشجو می باشد و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص متوجه دانشگاه نمی باشد.:مدارک لازم جهت اخذ معافیت تحصیلی(پسران) به شرح ذیل می باشد:

* تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

* تصویر تمام صفحات شناسنامه.

* تصویر کارت ملی .

* دو قطعه عکس.

ر:****ارائه رسید پستی مربوط به تاییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم متوسطه :

 

پذیرفته شدگان لازم است با در دست داشتن کپی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم متوسطه به یکی از

دفاترخدمات ارتباطی واقع در شهرستان محل سکونت خود مراجعه و جهت تکمیل فرم مذبور و ارسال آن به

اداره آموزش و پرورش محل اخذ مدرک اقدام نمایند.

تبصره: درصورت عدم وصول تاییدیه تحصیلی در موعد مقرر ادامه تحصیل آنان در نیمسال دوم سال

تحصیلی95-94امکان پذیر نخواهد بود.

ز:* اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی و بدون قید وشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت .

ژ:*پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم می بایست در طی مراحل ثبت نام اینترنتی مبلغ ذیل رابابت شهریه ثابت به حساب درآمداختصاصی دانشگاه شهرکرد نزد بانک تجارت بصورت اینترنتی پرداخت و رسید پرداخت الکترونیکی را به همراه مدارک دیگر تحویل نمایند.(دانشجویان مقطع کارشناسی000/ 000/ 6ریال ودانشجویان دکتری حرفه ای دامپزشکی000/ 000/ 10ریال)

س:*کلیه دانشجویان اعم از روزانه و نوبت دوم در طی مراحل ثبت نام اینترنتی مبلغ 000/ 500ریال بابت دریافت کارت دانشجویی  به حساب درآمداختصاصی دانشگاه شهرکرد نزد بانک تجارت بصورت اینترنتی پرداخت و رسید پرداخت الکترونیکی را به همراه مدارک دیگر جهت تحویل کارت درروز تحویل مدارک همراه داشته وبه مسئول مربوط جهت اخذ کارت مذکور تحویل دهند.

ش:*دانشجویان متقاضی خوابگاه تقاضای خود را درهنگام ثبت نام بصورت اینترنتی اعلام نمایند.

توجه:عدم ارائه مدارک فوق در تاریخهای مذکور به منزله انصراف تلقی شده وثبت نام مرحله اول کان لم یکن میباشد.

***توضیحات:

1-حضور شخص پذیرفته شده در زمان ثبت نام نهایی جهت تشکیل پرونده الزامیست.

2-ثبت نام در موعد مقرر وبا ارائه کلیه مدارک مورد نیاز انجام می پذیرد.

3- ساعات مراجعه 30/ 8تا30/ 12وبعد ازظهر14تا30/ 15

 

***پذیرفته شدگان جهت کسب اطلاعات بیشترمی توانند با شماره تلفنهای32321640 و32321645- 038(اداره آموزش دانشگاه )تماس حاصل نمایند.

دانشجویان عزیز از کلیه مدارک تحصیلی که به دانشگاه تحویل میدهند یک برگ کپی گرفته ونزدخود نگاه دارند. قابل ذکر است این دانشگاه از تحویل مدارک وکپی آنها تازمان فارغ التحصیلی به دانشجو معذور می باشد.

***لازم است دانشجویان کلیه فرمهای پیوستی راپرینت گرفته سپس  تکمیل نموده ودرموقع تکمیل مدارک

همراه  سایر مدارک دیگر به دانشگاه تحویل دهند.

 

 

فرم شماره 1
فرم شماره 2
فرم شماره 3
فرم شماره5
فرم شماره7
فرم شماره8
فرم شماره9 , 10
فرم شماره11,12
فرم شماره 17
فرم مشخصات
فرم خلاصه پرونده

موفق وسربلند باشید

اداره کل امور آموزشی دانشگاه شهرکرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است