چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩هیات امنا
شایان شامحمدی
استاد تمام گروه مهندسی آب
03832324410
Shamohammadi@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Shamohamadi
اخبار جدید
مشاهده همه
اطلاعیه های جدید
مشاهده همه
معرفی هیات امنا
اداره دانشگاهها به شیوه متمرکز پس از چندین سال نشان دادکه مؤسسات علمی و پژوهش با توجه به اهداف و ساختار خویش نیازبه عدم تمرکز دارند تا با بر خورداری از اختیارات بیشتر زمینه های استقلال دانشگاهها را فراهم سازند و با ایجاد محیطی خلاق وپویا موانع وسازوکارهای بروکراسی اداری را کنار زده و تنگ نظری های حاکم بر نظام دیوانسالاری دانشگاهها راکاهش دهند و آنها را برای مقابله با مشکلات هزاره سوم جهت تولید انبوه دانش، دیدگاههای جدید و پژوهشهای بنیادی و کاربردی آماده سازند از این رو در سال۱۳۶۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
هدف از ایجاد چنین نهادی استقرار یک مرجع توانا در رأس هرم سازمانی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بود تا با توجه به ویژگی های خاص این مؤسسات و ایجاد برنامه هایی نوین مبتنی بر خلاقیت و نوآوری منجر به مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشتر به نیازهای جامعه شود.
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است