سه شنبه ٣١ فروردين ١٤٠٠
درباره استان چهارمحال بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری با وسعت 16533 کیلومتر مربع (معادل 1653300 هکتار) حدور 1 درصد وسعت کشور را تشکیل می دهد. این استان از شمال به استان اصفهان، از غرب به استان خوزستان، از شمال غرب به استان لرستان،از جنوب و جنوب شرق به استان کهکلویه و بویر احمد محدود می شود. بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان چهارمحال و بختیاری دارای 7 شهرستان، 17 بخش، 26 شهر، 39 دهستان و 925 روستا می باشد. به لحاظ توزیع جمعیت در استان،  4/51 درصد جمعیت (418564 نفر) در مناطق شهری و 6/48 درصد (419020 نفر) در مناطق روستایی زندگی می کنند. حداکثر سهم نسبی جمعیت در استان مربوط به شهرستان شهرکرد با 5/44 درصد و حداقل سهم نسبی جمعیت مربوط به شهرستان کوهرنگ با 3/3 درصد می باشد.  

  حدود 33 درصد از مجموع شاغلین استان در بخش کشاورزی اشتغال دارند. دامپروری تاثیرگذارترین زیربخش کشاورزی استان می باشد. در استان بیش از 4 میلیون واحد دامی وجود دارد. در سال 1388، سرانه تولید شیر در استان و کشور 259 و 130 لیتر بوده است، که تقریبا دو برابر میانگین کشور است. در همین سال، سرانه تولید گوشت قرمز در استان و کشور به ترتیب 8/32 و 6/12 کیلوگرم بوده است، که 6/2 برابر میانگین کشور است. مقایسه آمار استانی و کشوری مزیت نسبی و توانمندی بالای استان را در زیر بخش کشاورزی و دامپروری نشان می دهد.


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است