دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

تعداد بازدید: ١٠٥٤
 

قابل توجه دانشجویان ورودی 95مقطع کارشناسی

کد اطلاعیه: ٧١٣٠
تاریخ انتشار: ٢٣ آبان ١٣٩٥ ساعت ١٠:١

 

دانشجویان وروردی 95مقطع کارشناسی که براساس سیستم نوبت دهی،تاکنون مدارک خودرابه کارشناسان ذی ربط اداره کل آموزش دانشگاه تحویل نداده اندملزم می باشندفقط درتاریخ1395/09/02بامراجعه به این اداره مدارک خودراتحویل دهند.عدم تحویل مدارک مذکوربه منزله انصراف وقطع ارتباط دانشجو بادانشگاه می باشد.ضمنا "موکدا"اعلام می گردددرغیرازتاریخ مذکور ازمراجعه به این اداره جهت تحویل مدارک خودداری گردد.

 

اداره کل امورآموزشی دانشگاه شهرکرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است