دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٢٠٤٤
 

اطلاعیه کارآموزی تابستان 96

کد اطلاعیه: ٧١٤٢
تاریخ انتشار: ١٢ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٠:١٨

کار آموزی تابستان 1396

 

اطلاعیه شماره 1

 

 

 

 

 

تاریخ های کلیدی

تاریخ ثبت‌نام دانشجویان برای دوره کارآموزی تابستان، نیم سال دوم هر سال خواهد بود. ثبت نام در سامانه ثبت‌نام کار آموزی و توسط خود دانشجو انجام خواهد شد. دانشحویان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام وارد سایت دانشگاه شهرکرد به آدرس www.sku.ac.ir شده و  برر روی لینک سامانه کار‌آموزی کلیک کنید این موضوع از طرف گروههای آموزشی و معاونت آموزشی دانشکده ها هماهنگ شده و به موقع درر سامانه ثبت‌نام و سایت دانشگاه به دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال نامه‌های درخواست سهمیه از طرف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه : نیمه دوم بهمن ماه سال قبل

تا آخر فرودین ماه(در صورت اعلام نیاز ارگان ها ، ادارات ، شرکت ها و صنایع ) باید تکلیف این سهمیه‌ها تعیین و به تأیید گروههای آموزشی برسد. قبل از آن آموزش باید لیست نفرات ثبت نام شده را در اختیار دفتر ارتباط با صنعت قرار دهد. در صورتی که سهمیه شرکتی مانند فولاد مبارکه دیرتر تعیین شود، ثبت‌نام برای آن بصورت مشروط انجام خواهد شد. در این صورت دفتر ارتباط با صنعت و یا مجموعه دانشگاه مسوولیتی نخواهد نداشت.

تاریخ اعلام سهیمه‌ها و شرایط ثبت‌نام: 30 فروردین ماه

تاریخ ثبت‌نام و دریافت اطلاعات دانشجویان در سامانه ثبت نام کار آموزی: از 10 اردیبهشت  تا17 اردیبهشت ماه

پس از این تاریخ، اولویتها بررسی و به تأیید گروههای آموزشی می‌رسد. اگر به دانشجویی اولویت نرسید، گروه های آموزشی تصمیم گیرنده خواهند بود.

پس از اختصاص اولویت هیچ اعتراضی به محل های تعیین شده کار‌آموزی وارد نیست، مگر این که سهیمه اختصاصی به دانشجو، جزء اولویت های انتخابی وی نباشد. در این صورت نظر گروه های آموزشی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. این موضوع می‌بایست تا25 اردیبهشت ماه خاتمه یابد. بعد از آن دانشجو باید به محل تعیین شده مراجعه و کار‌آموزی خودرا بگذراند و یا از کار‌آموزی انصراف دهد.

تاریخ آخرین مهلت انصراف از کار‌آموزی: 27اردیبهشت تا 30 خرداد ماه

پس از این تاریخ، عدم حضور دانشجو در مهلت مقرر در محل کار‌آموزی نمره صفر در پی خواهد داشت.

در صورتی که دانشجویی پس از ثبت‌نام در سیستم در ابتدای نیم سال دوم، پیگیر مراحل کار‌آموزی خود طبق تاریخ های اعلامی و یا اطلاعیه‌های دفتر ارتباط با صنعت نباشد، درس کار‌آموزی وی حذف خواهد شد. این موضوع از طریق دفتر ارتباط با صنعت به دانشکده ها اعلام خواهد شد.

تاریخ صدور معرفی‌نامه، برگزاری جلسه توجیهی برای دانشجویان و تحویل مدارک لازم به دانشجویان : هفته آخراردیبهشت ماه.

در این جلسه کار‌آموز، معرفی‌نامه خود را دریافت کرده و اطلاعات کلی و عمومی در مورد دوره کار‌آموزی دریافت می‌نماید تا برای این دوره آماده باشد. ( اطلاعات مذکور در سایت دانشگاه در آدرس فوق نیز به صورت کلی موجود می‌باشد. سایت دانشگاه   صفحه اول قسمت               سامانه ها             سامانه کار آموزی                      آیین‌نامه‌ها و فرم‌ها)

تاریخ ارسال اسامی نهایی به مدیران گروه‌ها جهت تعیین استاد کار‌آموزی : هفته اول خرداد ماه

تاریخ ارسال لیست‌های نهایی به دانشکده جهت ثبت در سیستم سس: هفته اول خرداد ماه

تاریخ شروع دوره  کار‌آموزی : دهم تیر ماه

تاریخ ارسال فرم شروع به کار از طرف دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت : هفدهم تیر ماه

تاریخ آخرین مهلت تحویل گزارش: نیمه مهر ماه

دانشجوموظف است قبل ازتحویل گزارش به استاد،به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه کرده و نامه پایان کار‌آموزی خود  را که از طرف محل کار‌آموزی صادرشده است به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهد. پس از بررسی نامه و تأیید آن توسط دفتر ارتباط با صنعت و اعلام تأیید به استاد مربوطه دانشجو گزارش خود را به استاد کار‌آموزی خود تحویل می‌دهد.

کلیه تاریخهای فوق بسته به عوامل مختلف می‌تواند تغییر کند. عواملی نظیر زمان شروع و خاتمه ترم های تحصیلی، تعطیلات احتمالی و همچنین هماهنگی  با تاریخ های شرکت های معتبر از این جمله‌اند. بدیهی است تاریخ های قطعی هر سال توسط دفتر ارتباط باصنعت با هماهنگی دانشکده ها  اعلام خواهد شد.

 

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهرکرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است