پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦

تعداد بازدید: ١٨٥٥
 

اطلاعيه كارآموزي تابستان 96

کد اطلاعیه: ٧١٤٢
تاریخ انتشار: ١٢ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٠:١٨

كار آموزي تابستان 1396

 

اطلاعيه شماره 1

 

 

 

 

 

تاريخ هاي كليدي

تاريخ ثبت‌نام دانشجويان براي دوره كارآموزي تابستان، نيم سال دوم هر سال خواهد بود. ثبت نام در سامانه ثبت‌نام كار آموزي و توسط خود دانشجو انجام خواهد شد. دانشحويان جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت‌نام وارد سايت دانشگاه شهركرد به آدرس www.sku.ac.ir شده و  برر روي لينك سامانه كار‌آموزي كليك كنيد اين موضوع از طرف گروههاي آموزشي و معاونت آموزشي دانشكده ها هماهنگ شده و به موقع درر سامانه ثبت‌نام و سايت دانشگاه به دانشجويان اطلاع رساني خواهد شد.

تاريخ ارسال نامه‌هاي درخواست سهميه از طرف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه : نيمه دوم بهمن ماه سال قبل

تا آخر فرودين ماه(در صورت اعلام نياز ارگان ها ، ادارات ، شركت ها و صنايع ) بايد تكليف اين سهميه‌ها تعيين و به تأييد گروههاي آموزشي برسد. قبل از آن آموزش بايد ليست نفرات ثبت نام شده را در اختيار دفتر ارتباط با صنعت قرار دهد. در صورتي كه سهميه شركتي مانند فولاد مباركه ديرتر تعيين شود، ثبت‌نام براي آن بصورت مشروط انجام خواهد شد. در اين صورت دفتر ارتباط با صنعت و يا مجموعه دانشگاه مسووليتي نخواهد نداشت.

تاريخ اعلام سهيمه‌ها و شرايط ثبت‌نام: 30 فروردين ماه

تاريخ ثبت‌نام و دريافت اطلاعات دانشجويان در سامانه ثبت نام كار آموزي: از 10 ارديبهشت  تا17 ارديبهشت ماه

پس از اين تاريخ، اولويتها بررسي و به تأييد گروههاي آموزشي مي‌رسد. اگر به دانشجويي اولويت نرسيد، گروه هاي آموزشي تصميم گيرنده خواهند بود.

پس از اختصاص اولويت هيچ اعتراضي به محل هاي تعيين شده كار‌آموزي وارد نيست، مگر اين كه سهيمه اختصاصي به دانشجو، جزء اولويت هاي انتخابي وي نباشد. در اين صورت نظر گروه هاي آموزشي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. اين موضوع مي‌بايست تا25 ارديبهشت ماه خاتمه يابد. بعد از آن دانشجو بايد به محل تعيين شده مراجعه و كار‌آموزي خودرا بگذراند و يا از كار‌آموزي انصراف دهد.

تاريخ آخرين مهلت انصراف از كار‌آموزي: 27ارديبهشت تا 30 خرداد ماه

پس از اين تاريخ، عدم حضور دانشجو در مهلت مقرر در محل كار‌آموزي نمره صفر در پي خواهد داشت.

در صورتي كه دانشجويي پس از ثبت‌نام در سيستم در ابتداي نيم سال دوم، پيگير مراحل كار‌آموزي خود طبق تاريخ هاي اعلامي و يا اطلاعيه‌هاي دفتر ارتباط با صنعت نباشد، درس كار‌آموزي وي حذف خواهد شد. اين موضوع از طريق دفتر ارتباط با صنعت به دانشكده ها اعلام خواهد شد.

تاريخ صدور معرفي‌نامه، برگزاري جلسه توجيهي براي دانشجويان و تحويل مدارك لازم به دانشجويان : هفته آخرارديبهشت ماه.

در اين جلسه كار‌آموز، معرفي‌نامه خود را دريافت كرده و اطلاعات كلي و عمومي در مورد دوره كار‌آموزي دريافت مي‌نمايد تا براي اين دوره آماده باشد. ( اطلاعات مذكور در سايت دانشگاه در آدرس فوق نيز به صورت كلي موجود مي‌باشد. سايت دانشگاه   صفحه اول قسمت               سامانه ها             سامانه كار آموزي                      آيين‌نامه‌ها و فرم‌ها)

تاريخ ارسال اسامي نهايي به مديران گروه‌ها جهت تعيين استاد كار‌آموزي : هفته اول خرداد ماه

تاريخ ارسال ليست‌هاي نهايي به دانشكده جهت ثبت در سيستم سس: هفته اول خرداد ماه

تاريخ شروع دوره  كار‌آموزي : دهم تير ماه

تاريخ ارسال فرم شروع به كار از طرف دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت : هفدهم تير ماه

تاريخ آخرين مهلت تحويل گزارش: نيمه مهر ماه

دانشجوموظف است قبل ازتحويل گزارش به استاد،به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه كرده و نامه پايان كار‌آموزي خود  را كه از طرف محل كار‌آموزي صادرشده است به دفتر ارتباط با صنعت تحويل دهد. پس از بررسي نامه و تأييد آن توسط دفتر ارتباط با صنعت و اعلام تأييد به استاد مربوطه دانشجو گزارش خود را به استاد كار‌آموزي خود تحويل مي‌دهد.

كليه تاريخهاي فوق بسته به عوامل مختلف مي‌تواند تغيير كند. عواملي نظير زمان شروع و خاتمه ترم هاي تحصيلي، تعطيلات احتمالي و همچنين هماهنگي  با تاريخ هاي شركت هاي معتبر از اين جمله‌اند. بديهي است تاريخ هاي قطعي هر سال توسط دفتر ارتباط باصنعت با هماهنگي دانشكده ها  اعلام خواهد شد.

 

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه شهركرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است