دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٢١٨٩
 

اطلاعیه مهم پذیرش دانشجو در مقطع دکترای ریاضی کاربردی و ریاضی محض سال 96 دانشگاه شهرکرد

کد اطلاعیه: ٧١٤٣
تاریخ انتشار: ١٢ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ١٠:١٩

باسمه تعالی

با توجه به اینکه دردفترچه سازمان سنجش برای ریاضی محض صرفا گرایش‌های جبر، آنالیز،هندسه و توپولوژی درج شده است و برای‌ ریاضی کاربردی صرفا گرایش‌­های آنالیز عددی و تحقیق در عملیات درج شده است، برای اطلاع داوطلب از تخصص استاد راهنمای دکتری، بدینوسیله به اطلاع می­رساند که پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد برای سال تحصیلی ۹7-۹6 به شرح زیر است.

ضمناً اطلاعات درج شده در آدرس ذیل موجود می باشد.

lms.sku.ac.ir/ faculty/ mathematical

ردیف

گرایش اصلی برای پذیرش داشجو

گرایش ‌ اعلام شده در دفترچه سازمان سنجش

استاد راهنما

تعداد دانشجو

۱

ریاضی کاربردی (معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی)

ریاضی کاربردی( آنالیز عددی)

دکتر رضا خوش سیر

2

۲

ریاضی کاربردی (معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی)

ریاضی کاربردی( آنالیز عددی)

دکتر علیرضا انصاری

2

۳

ریاضی کاربردی (معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی)

ریاضی کاربردی( آنالیز عددی)

دکتر محمدرضا احمدی دارانی

2

۴

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

دکتر محمدشفیع دهاقین

۱

۵

ریاضی کاربردی- آنالیز عددی

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

دکتر مهدی قاسمی

۱

۶

ریاضی کاربردی ( کد گذاری)

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

دکتر محمد غلامی

2

۷

ریاضی کاربردی (گراف و ترکیبیات)

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

دکتر غفار رئیسی

1

۸

ریاضی محض - آنالیز

ریاضی محض (آنالیز)

دکتر مریم شمس

1

۹

ریاضی محض - آنالیز

ریاضی محض (آنالیز)

دکتر نها افتخاری

1

۱۰

ریاضی محض - آنالیز

ریاضی محض (آنالیز)

دکتر حمید شایان پور

1

۱۱

ریاضی محض جبر

ریاضی محض (جبر)

دکتر ندا آهنجیده

2

12

ریاضی محض جبر

ریاضی محض (جبر)

دکتر محمدرضا ریسمانچیان

2

13

ریاضی محض جبر

ریاضی محض (جبر)

دکتر غلامرضا رضایی زاده

2

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است