پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦

تعداد بازدید: ١٧٧٧
 

نتایج سومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد

کد اطلاعیه: ٧١٦١
تاریخ انتشار: ٠٦ خرداد ١٣٩٦ ساعت ٨:١٩

 

نتایج  سومین آزمون مركز آزمون بسندگي زبان دانشگاه شهرکرد (SKELT)

 

 

سومین آزمون بسندگي زبان انگلیسي دانشگاه شهركرد در روز پنج شنبه به تاريخ ۴/ ۳/ ۱۳۹۶ توسط مركز آزمون بسندگي زبان با

هماهنگي معاونت آموزشي و تحصیلات تكمیلي دانشگاه، دانشكده ادبیات و علوم انساني و گروه زبان انگلیسي از ساعت ۹ صبح لغايت

۱۱:۳۰ برگزار گرديد.

داوطلبانی که نمره ۵۰  و بالاتر را کسب کرده اند، گواهی مرکز آزمون بسندگی را کسب خواهند نمود.

شايان ذکر است برای داوطلبان نمره (۴۹-۴۵ مشروط) نیز گواهی صادر خواهد شد.

داوطلبان تا چهارشنبه مورخ  ۱۰/ ۰۳/ ۹۶ می توانند از طريق ايمیل مرکز ((Englishproficiencytest.sku@gmail.com

نسبت به نمره خود اعتراض نمايند و پاسخ اعتراض خود را دريافت کنند.

زمان دقیق دريافت گواهی از طريق ايمیل به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

 

 

 

نمره

کد ملی

شماره صندلی

نمره

کد ملی

شماره صندلی

۶۲

۴۶۲۱۵۱۶۹۴۹

۲۱

۶۱

۳۱۱۱۲۹۰۰۷۷

۱

۸۸

۴۴۹۰۱۳۸۳۹۰۳

۲۲

۶۳

۴۶۸۰۰۱۸۹۴۱

۲

۷۵

۲۶۹۱۶۸۱۲۰۳

۲۳

۶۵

۶۴۸۹۵۹۹۵۵۴

۳

۵۴

۴۶۲۳۳۸۹۲۷۸

۲۴

۸۱

۶۳۳۹۷۶۷۹۹۰

۴

۵۸

۴۶۴۰۰۳۳۲۳۰

۲۵

۷۱

۴۷۲۳۴۷۶۴۰۷

۵

۶۵

۴۶۱۰۲۱۷۱۳۹

۲۶

۴۸

۱۲۸۷۳۲۵۲۸۹

۶

۵۸

۲۲۸۰۴۰۹۲۶۷

۲۷

۵۱

۵۷۵۹۹۵۷۳۳۳

۷

۵۳

۴۶۲۳۴۳۳۸۵۴

۲۸

غایب

۱۲۸۸۳۰۶۳۶۹

۸

۴۵

۵۰۳۹۷۵۲۰۵۹

۲۹

۸۰

۰۷۶۰۰۲۵۲۶۶

۹

۵۸

۱۱۳۰۰۵۶۱۷۱

۳۰

۴۸

۴۶۶۸۸۴۸۵۳۰

۱۰

۷۷

۴۶۱۰۲۶۹۸۸۰

۳۱

۵۲

۴۶۱۰۱۵۰۵۹۱

۱۱

۸۸

۶۲۹۹۵۴۱۸۴۹

۳۲

۶۷

۱۲۸۳۶۲۰۴۶۲

۱۲

۴۶

۳۸۷۳۵۶۲۹۹۴

۳۳

۵۱

۴۲۱۸۳۹۲۰۰۵

۱۳

۸۱

۴۶۶۰۰۵۷۹۹۲

۳۴

۴۶

۱۸۴۰۲۱۸۴۵۲

۱۴

۳۶

۱۲۸۳۳۳۳۰۶۶

۳۵

۶۱

۱۱۲۰۰۲۶۴۱۵

۱۵

۴۶

۳۰۳۱۴۳۶۴۶۶

۳۶

۵۲

۲۲۹۸۴۰۰۹۰۳

۱۶

۳۱

۴۶۱۰۲۵۴۵۳۰

۳۷

۴۷

۴۱۷۱۲۹۸۴۲۳

۱۷

۴۳

۱۲۳۹۹۶۸۲۴۸

۳۸

۶۸

۴۶۲۲۶۸۱۳۶۶

۱۸

۳۷

۴۰۷۲۸۳۵۷۲۲

۳۹

۸۸

۱۲۹۲۹۰۰۱۱۳

۱۹

۵۱

۴۴۴۰۰۱۲۵۵۰۷

۴۰

۶۷

۴۰۶۰۲۷۵۱۸۲

۲۰

مركز آزمون بسندگي زبان انگليسي دانشگاه شهركرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است