پنج شنبه ٢٨ تیر ١٣٩٧

تعداد بازدید: ٢٠٢٧
 

نتایج سومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد

کد اطلاعیه: ٧١٦١
تاریخ انتشار: ٠٦ خرداد ١٣٩٦ ساعت ٨:١٩

 

نتایج  سومین آزمون مرکز آزمون بسندگی زبان دانشگاه شهرکرد (SKELT)

 

 

سومین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد در روز پنج شنبه به تاریخ ۴/ ۳/ ۱۳۹۶ توسط مرکز آزمون بسندگی زبان با

هماهنگی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و گروه زبان انگلیسی از ساعت ۹ صبح لغایت

۱۱:۳۰ برگزار گردید.

داوطلبانی که نمره ۵۰  و بالاتر را کسب کرده اند، گواهی مرکز آزمون بسندگی را کسب خواهند نمود.

شایان ذکر است برای داوطلبان نمره (۴۹-۴۵ مشروط) نیز گواهی صادر خواهد شد.

داوطلبان تا چهارشنبه مورخ  ۱۰/ ۰۳/ ۹۶ می توانند از طریق ایمیل مرکز ((Englishproficiencytest.sku@gmail.com

نسبت به نمره خود اعتراض نمایند و پاسخ اعتراض خود را دریافت کنند.

زمان دقیق دریافت گواهی از طریق ایمیل به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

 

 

 

نمره

کد ملی

شماره صندلی

نمره

کد ملی

شماره صندلی

۶۲

۴۶۲۱۵۱۶۹۴۹

۲۱

۶۱

۳۱۱۱۲۹۰۰۷۷

۱

۸۸

۴۴۹۰۱۳۸۳۹۰۳

۲۲

۶۳

۴۶۸۰۰۱۸۹۴۱

۲

۷۵

۲۶۹۱۶۸۱۲۰۳

۲۳

۶۵

۶۴۸۹۵۹۹۵۵۴

۳

۵۴

۴۶۲۳۳۸۹۲۷۸

۲۴

۸۱

۶۳۳۹۷۶۷۹۹۰

۴

۵۸

۴۶۴۰۰۳۳۲۳۰

۲۵

۷۱

۴۷۲۳۴۷۶۴۰۷

۵

۶۵

۴۶۱۰۲۱۷۱۳۹

۲۶

۴۸

۱۲۸۷۳۲۵۲۸۹

۶

۵۸

۲۲۸۰۴۰۹۲۶۷

۲۷

۵۱

۵۷۵۹۹۵۷۳۳۳

۷

۵۳

۴۶۲۳۴۳۳۸۵۴

۲۸

غایب

۱۲۸۸۳۰۶۳۶۹

۸

۴۵

۵۰۳۹۷۵۲۰۵۹

۲۹

۸۰

۰۷۶۰۰۲۵۲۶۶

۹

۵۸

۱۱۳۰۰۵۶۱۷۱

۳۰

۴۸

۴۶۶۸۸۴۸۵۳۰

۱۰

۷۷

۴۶۱۰۲۶۹۸۸۰

۳۱

۵۲

۴۶۱۰۱۵۰۵۹۱

۱۱

۸۸

۶۲۹۹۵۴۱۸۴۹

۳۲

۶۷

۱۲۸۳۶۲۰۴۶۲

۱۲

۴۶

۳۸۷۳۵۶۲۹۹۴

۳۳

۵۱

۴۲۱۸۳۹۲۰۰۵

۱۳

۸۱

۴۶۶۰۰۵۷۹۹۲

۳۴

۴۶

۱۸۴۰۲۱۸۴۵۲

۱۴

۳۶

۱۲۸۳۳۳۳۰۶۶

۳۵

۶۱

۱۱۲۰۰۲۶۴۱۵

۱۵

۴۶

۳۰۳۱۴۳۶۴۶۶

۳۶

۵۲

۲۲۹۸۴۰۰۹۰۳

۱۶

۳۱

۴۶۱۰۲۵۴۵۳۰

۳۷

۴۷

۴۱۷۱۲۹۸۴۲۳

۱۷

۴۳

۱۲۳۹۹۶۸۲۴۸

۳۸

۶۸

۴۶۲۲۶۸۱۳۶۶

۱۸

۳۷

۴۰۷۲۸۳۵۷۲۲

۳۹

۸۸

۱۲۹۲۹۰۰۱۱۳

۱۹

۵۱

۴۴۴۰۰۱۲۵۵۰۷

۴۰

۶۷

۴۰۶۰۲۷۵۱۸۲

۲۰

مرکز آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است