سه شنبه ٢٥ تیر ١٣٩٨

تعداد بازدید: ٢٠٣٠
 

برنامه حوزه بندی امتحانات دروس عمومی

کد اطلاعیه: ٧٢٤٢
تاریخ انتشار: ٣١ اردیبهشت ١٣٩٧ ساعت ١١:٣٤

محل برگزاري امتحانات  کلیه  دروس عمومي دانشگاه شهرکرد نیمسال دوم   97-96

رديف

 

 

 

نام درس

تعدادكل

نام استاد

تعداد

گروه

مكان برگزاري

ساعت

روز

تاريخ

مدير حوزه

1

 

انديشه  اسلامی1

173

کلیه گرو ها

173

کلیه اساتید

فنی

10-8

پنج شنبه

24/ 3/ 97

دکتر هاشمی

2

 

 

انديشه اسلامی2

713

1-2-3-4-5-6-7

227

احمد رضا بسیج- سیدباقر حسینی- محمد ارشادی- ولی الله نصیری

فنی

12-10

پنج شنبه

24/ 3/ 97

دکتر هاشمی

9-10-11-14-15-16-22

237

حمید نادریعبدالله میر احمدی- صادق میر احمدیمعصومه طاهری-

علوم

دکتر احمدی

8-12-13-17-19-20-21

249

ولی غیبی – محمد علی نظری - مجتبی نوروزی

ادبیات

دکتر جعفر پور

3

 

اخلاق اسلامي

 

466

1-2-3-5-6-7-9

246

هنگامه بیادار- احمد رضا خلیلیان- صادق میر احمدی – افراسیاب صادقی

فنی

15-13

پنج شنبه

24/ 3/ 97

دکتر هاشمی

8-10-11-12-13-14

220

علیرضا فهیم- ندا امینی – عبدالله علیمحمدی- ولی الله نصیری- ولی غیبی

علوم

دکتر احمدی

4

زبان عمومي

344

کلیه گرو ها

344

کلیه اساتید

ادبیات

17-15

سه شنبه

29/ 3/ 97

 

 

دکتر جعفر پور

6

 

تفسير موضوعي

323

1-2-3-4-6

176

محمود خسروی-صدیقه مهربان- حکمت ا... محمد علیزاده-بهزاد ضیایی – محمد تقی حسین پور

کشاورزی

10-8

پنج شنبه

31/ 3/ 97

دکتر نوری

7-8-9-10

147

حمید نادری- سید مجتبی جلالی

علوم

دکتر خلجی

7

تاريخ اسلام

429

1-2-3-4-5-10

216

سید اسد الله بال افکن. طوبی محبی – باقر مختاری – محمد اصغریان  - نایب صالحی

کشاورزی

12-10

پنج شنبه

31/ 3/ 97

دکتر نوری

6-7-8-9-11-12

213

سجاد برزگر. مجتبی نوروزی –محمد حسین فتاحیان

علوم

دکتر خلجی

8

انقلاب اسلامي

 

 

423

1-2-3-4-5

172

محمد حسین فتاحیان

علوم

15-13

پنج شنبه

31/ 3/ 97

دکتر خلجی

6-7-8-9-10-11-12

251

قاسم فتاحی مجتبی نوروزی

کشاورزی

دکتر نوری

9

فارسی عمومی

386

1-2-3-9-10-11

191

اسماعیل صادقی-ابراهیم ظاهری علی آهنچی -

کشاورزی

17-15

سه شنبه

5/ 4/ 97

دکتر نیکوخواه

4-5-6-7-8

195

سجاد نجفی بهزادی- محمود آقا خانی امین بنی طالبی

ادبیات

 

 

دکتر جعفر پور

10

تربیت بدنی

 

208

کلیه گرو ها

208

کلیه اساتید

علوم

10-8

یکشنبه

 

 

10/ 4/ 97

دکتر محبی

11

دانش خانواده و جمعیت

 

434

1-2-3-4-5-6

215

علیرضا خواجه گیر-علیرضافهیم-هنگامه بیادار-صادق میر احمدی مجتبی جلالی

علوم

12-10

یکشنبه

10/ 4/ 97

دکتر محبی

7-8-9-10-11-14

219

عبدالله علیمحمدی -حمید نادری- سید مرتضی حسینی – ولی ا... نصیری- ولی غیبی-

کشاورزی

دکتر نیکوخواه

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است