شنبه ٤ خرداد ١٣٩٨

تعداد بازدید: ١٧٩٩
 

افهرست نمرات هفتمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی (تیر 97)

کد اطلاعیه: ٧٢٥٣
تاریخ انتشار: ٢٣ تیر ١٣٩٧ ساعت ١٢:٢٨

رديف

کد ملی

نمره

1

0520451430

68

2

3308894440

46

3

۱۱۹۹۲۴۲۸۰۲

40

4

1960336029

40

5

۴۱۷۰۲۰۳۶۴۱

38

6

1290790310

52

7

4999699605

46

8

6139841224

31

9

۶۳۳۰۰۰۰۹۴۸

51

10

6339976591

38

11

1129603997

27

12

4623523934

44

13

۳۸۷۳۵۶۲۲۹۴

39

14

۴۶۲۳۳۳۵۰۳۸

38

15

۴۶۲۲۱۳۲۶۶۴

50

16

۴۲۶۹۸۵۵۴۷۹

47

17

1841636002

غایب

18

4623453758

64

19

4072835722

33

20

4060122335

46

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است