دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨

تعداد بازدید: ٢٢٦٠
 

برگزاری امتحانات کلیه دروس عمومی دانشگاه شهرکرد

کد اطلاعیه: ٧٢٧٨
تاریخ انتشار: ٠٨ دی ١٣٩٧ ساعت ١٠:٨

محل برگزاري امتحانات  کلیه  دروس عمومي دانشگاه شهرکرد- نیمسال اول  98-97

رديف

 

 

 

نام درس

تعدادكل

نام استاد

تعداد

گروه

مكان برگزاري

ساعت

روز

تاريخ

مدير حوزه

1

 

انديشه  اسلامی1

753

1-2-3-6-7-10-23

240

مظاهر شهراني-ولي الله نصيري –معصومه طاهري –زهرا كاظمي

ادبيات

 

 

10-8

 

 

پنج شنبه

 

 

13/ 10/ 97

دكتر جعفرپور

8-9-11-12-13-14-17

261

سيد باقر حسيني –هنگامه بيادار-ولي غيبي-حميد نادري-عليرضافهيم –احمد رضا بسيج

علوم

دكتر محبي

4-15-16-18-19-20-21

252

صادق مير احمدي-عبدالله ميراحمدي-

محمدعلي نظري-محمدارشادي –مجتبي جلالي

كشاورزي

دكتررييسي

2

 

انديشه اسلامی2

263

كليه گروهها

263

 

کلیه اساتید

 

ادبيات

 

12-10

 

پنج شنبه

 

13/ 10/ 97

 

دكتر جعفرپور

3

 

آيين زندگي

(اخلاق اسلامي)

 

465

1-2-4-9-11

213

ولي غيبي - صادق میر احمدی – احمدرضا خليليان

ادبيات

 

15-13

 

پنج شنبه

 

13/ 10/ 97

دكتر جعفرپور

3-5-6-7-8-10

252

هنگامه بيادار-افراسياب صادقي –عليرضا فهيم –حميد نادري –ولي الله نصيري –عبدالله عليمحمدي

علوم

دكتر رييسي

 

4

زبان عمومي

637

1-3-6-7-8-10-12-13-17-

302

دكتر جعفرپور -خانم صفري-خانم  خداورديان-خانم امير خاني – خانم روشني

ادبيات

 

17-15

سه شنبه

 

18/ 10/ 97

دكتر جعفرپور

4-5-9-11-14-15-16-18-19

335

مرتضي طاهري – آقاي پيشيار- فرشته سواري نيكو – خانم محبي – خانم ايزدي

فني

دكترهاشمي

6

 

تفسير موضوعي

 

431

1-3-4-7-8-

209

محمود خسروی-زهرا كاظمي –بهزاد ضيايي –صادق مير احمدي -

كشاورزي

 

10-8

 

پنج شنبه

 

20/ 10/ 97

دكتر نوري

2-6-9-11-12

222

سید مجتبی جلالی

فني

دكتر هاشمي

7

تاريخ اسلام

464

1-2-3-4-5-

208

سید اسد الله بال افکن. -باقر مختاری – مجتبي نوروزي

كشاورزي

12-10

پنج شنبه

20/ 10/ 97

دكتر نوري

6-7-8-9-10-11

256

سجاد برزگر.

فني

دكتر هاشمي

8

انقلاب اسلامي

 

 

444

1-2-3-4-5-8

217

محمد حسین فتاحیان- باقر مختاري

كشاورزي

15-13

پنج شنبه

20/ 10/ 97

دكتر نوري

6-7-9-10-11-12

227

قاسم فتاحی – مجتبی نوروزی

فني

دكتر هاشمي

9

فارسی عمومی

468

1-2-4-5-9-10

245

سجاد نجفی بهزادی - ابراهیم ظاهری –مهسا ساكنيان -  علي آهنچی –

كشاورزي

 

17-15

سه شنبه

 

25/ 10/ 97

دكتر نوري

3-6-7-8-11-12

223

زهرا عظيمي- زهره اسماعيلي- پريوش ميرزاييان- محمود آقا خانی – امین بنی طالبی –عصمت خيبري هفشجاني

علوم

دكترمحبي

10

تربیت بدنی

 

 

 

555

 

 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-22-25

285

محسن بهرامي- نويد كلاني – مهرداد رحيمي – مجيد كياني – مريم اسدي

 

كشاورزي

 

10-8

 

 

پنج شنبه

 

27/ 10/ 97

دكتر نيكوخواه

13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-24-26-27

270

نگار قلي پور- لاله باقري – الهه مرادي –زهرا رحيمي – زهره اميديان – نسيم مختار

 

علوم

 

دكتر خلجي

11

دانش خانواده و جمعیت

 

456

1-3-4-5-11

212

ولي غيبي – عليرضا خواجه گير

علوم

12-10

پنج شنبه

27/ 10/ 97

دكتر خلجي

2-6-7-8-9-10

244

مجتبی جلالی-حميد نادري

ولي الله نصيري –عبدالله عليمحمدي –صادق ميراحمدي

كشاورزي

دكتر نيكو خواه

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است