تعداد بازدید: ٥٣٧٨
 
معاونت آموزشی

به تعویق افتادن امتحانات پایان ترم دانشگاه

کد اطلاعیه: ٧٣٧٩
تاریخ انتشار: ١٦ دی ١٣٩٩ ساعت ١٨:٤٠

 

باتوجه به برگزاری كلاسهای جبراني باقي مانده (به دليل قطعي اتصال به اينترنت در طي ترم) در هفته جاری و فعال شدن لينك برگزاری برخي از كلاسها در هفته های اخير، در جهت دادن فرصت كافی به دانشجويان برای بهره برداری از كلاسهای هفته جاری، تاريخ امتحانات پاياني نيمسال اول 99 به شرح زير تغيير يافت: 

شروع امتحانات   1399/10/25                       پايان امتحانات 1399/11/12         

دانشجویان محترم می توانند تاریخ جدید امتحانات را در سامانه سس حداکثر تا شنبه هفته آینده مشاهده کنند

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141