تعداد بازدید: ٦٩٥٨
 

یازدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد (SKELT ) زمستان 1399

کد اطلاعیه: ٧٣٨٠
تاریخ انتشار: ٢٧ دی ١٣٩٩ ساعت ١٣:١٢
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141