تعداد بازدید: ٦٢٢٩
 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 400- 99

کد اطلاعیه: ٧٣٨١
تاریخ انتشار: ١٢ بهمن ١٣٩٩ ساعت ١١:٥٥
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141