تعداد بازدید: ٤٨٩٠
 

ثبت نام وام های دانشجویی

کد اطلاعیه: ٧٣٨٢
تاریخ انتشار: ٢٨ بهمن ١٣٩٩ ساعت ٨:٤٩

ثبت نام وام هاي دانشجويي در نيم سال دوم تحصيلي 1400-1399 در سامانه سراسري صندوق رفاه از تاريخ 1399/11/20 فعال شده است .جهت اطلاعات بيشتر به سامانه سس مراجعه نماييد.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141