چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠

تعداد بازدید: ٤٤٧٧
 

اطلاعیه جذب نیروی انسانی جهت مشاغل کارشناسی و اپراتوری (شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری سال 1400)

کد اطلاعیه: ٧٣٨٨
تاریخ انتشار: ٣٠ فروردین ١٤٠٠ ساعت ٩:١٧

شركت فولاد سفيد دشت چهارمحال و بختياری در نظر دارد به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز در مشاغل كارشناسی و اپراتوری تعداد ۲۸۰ نفر از واجدين شرايط در استان چهارمحال و بختياری را از طريق برگزاری آزمون كتبی (دانشی)، كانون ارزيابی شايستگی (برای مشاغل كارشناسی) ارزيابی مهارتی و مصاحبه (برای مشاغل اپراتوری)، معاينات طب صنعتی (جهت سنجش سلامت، توانايی جسمی و ويژگی های روانشناختی) و گزينش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون كار و تامين اجتماعی جذب نمايد. افرادی كه متقاضی شركت در آزمون می باشند به آدرس اينترنتی به نشانی www.skuazmoon.ir سامانه دانشگاه شهركرد مراجعه و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در مقطع و رشته تحصيلی مورد نظر با توجه به شرايط ذكر شده از تاريخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ لغايت ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ اقدام نمايند.

                 مفاد آگهی

 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است