تعداد بازدید: ٦٦٩٦
 
معاونت آموزشی

برنامه دروس ارایه شده در دانشگاه شهرکرد برای تابستان 1401

کد اطلاعیه: ٧٤٥٠
تاریخ انتشار: ٠٨ تیر ١٤٠١ ساعت ١٤:٣٩
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141