تعداد بازدید: ٤٣١٨
 
معاونت آموزشی

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان درخصوص پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد از بین ممتازین علمی کارشناسی پیوسته سایر دانشگاهها، در سال 1401

کد اطلاعیه: ٧٤٥١
تاریخ انتشار: ٢٥ تیر ١٤٠١ ساعت ١١:١٦
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141