تعداد بازدید: ٥٣٦٢
 
معاونت آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

کد اطلاعیه: ٧٤٥٤
تاریخ انتشار: ٣٠ مرداد ١٤٠١ ساعت ١٢:٣١

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141