تعداد بازدید: ٢٢٢٩
 

اطلاعیه نظام وظیفه جهت پذیرفته شدگان آقا

کد اطلاعیه: ٧٤٦٣
تاریخ انتشار: ٣٠ شهریور ١٤٠١ ساعت ١٥:٥٨

 

پذیرفته شدگان آقا كه نیازمند صدور معافيت تحصيلي نظام وظیفه دانشجويي هستند، لازم است با پرينت كارنامه قبولي  آزمون سراسری و كپي آخرين مدرك تحصيلي به يكي از دفاتر پليس +10 مراجعه  و جهت اخذ معافيت تحصيلي دانشجويي ثبت نام نمايند و رسيد اوليه ثبت نام معافيت تحصيلي اخذ شده را كه درآن جمله (تاييد اوليه شرايط مشمول )قيد شده باشد، دریافت نمایند. در زمان ثبت نامهای غیر حضوری و حضوری، در فرايند ثبت نام در بخش نظام وظیفه بارگزاري نمايند و اصل رسيد را در روز ثبت نام حضوري به باجه نظام وظيفه در محل ثبت نام تحويل دهند.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141