تعداد بازدید: ١٨٣٣٨
 
معاونت آموزشی

تمدید مهلت ثبت نام پدیرفته شدگان کارشناسی ودکترای حرفه ای (دامپزشکی) دانشگاه شهرکرد در سال 1401

کد اطلاعیه: ٧٤٦٨
تاریخ انتشار: ٠٩ مهر ١٤٠١ ساعت ١٧:٤٣

به اطلاع کلیه پدیرفته شدگان کارشناسی ودکترای حرفه ای (دامپزشکی) دانشگاه شهرکرد در سال 1401 می رساند زمان ثبت نام حضوری این افراد حداکثر تا پایان روز یکشنبه 10/7/1401 تمدید شده است. لازم به ذکر است مدت زمان ثبت نام دیگر تمدید نخواهد شد و افرادی که بعد از تاریخ فوق به دانشگاه شهرکرد مراجعه نمایند، امکان ثبت نام نخواهند داشت.

برای اطلاع از مدارک لازم و روند ثبت نام به اطلاعیه های مندرج در سایت دانشگاه شهرکرد مراجعه نمایید.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱