تعداد بازدید: ٥٧٧
 

فراخوان ششمین جشنواره ایده سبزکوه

کد اطلاعیه: ٧٤٧٥
تاریخ انتشار: ١٦ آبان ١٤٠١ ساعت ١٠:٢
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱