تعداد بازدید: ١٦٣
 

اولین جشنواره قرانی فرهنگی هنری شهید آوینی

کد اطلاعیه: ٧٤٧٨
تاریخ انتشار: ٣٠ آبان ١٤٠١ ساعت ١٤:٣٢
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱