تعداد بازدید: ٤١٢٩
 

استانداری: گزارش اقدامات درخصوص مشارکت و حضور در اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401

کد اطلاعیه: ٧٤٨٠
تاریخ انتشار: ٠٧ آذر ١٤٠١ ساعت ١٥:٩
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱