تعداد بازدید: ٤٥٠٢
 
معاونت پزوهش و فناوری

اسامی منتخبان مدرسه کارآفرینی

کد اطلاعیه: ٧٤٨١
تاریخ انتشار: ١٣ آذر ١٤٠١ ساعت ١٩:٤

با تشکر از همه مشارکت کنندگان در آزمون انتخابی مدرسه کارآفرینی، اسامی برگزیدگان این دوره به پیوست می باشد.

لازم به ذکر است که شروع کلاسهای این دوره از روز پنچ شنبه 17 آذرماه و از ساعت 8:30 صبح می باشد. محل برگزاری اولین جلسه این دوره، دانشکده علوم ریاضی می باشد و از هفته های آینده محل ثابت آن تعیین خواهد شد.

پذیرفته شدگان لازم است نسبت به واریز مبلغ 500 هزار ریال به شماره حساب زیر اقدام نموده و فیش واریزی را در روز 17 آذرماه تحویل دهند.

شماره حساب: 4001071903018416 نزد بانک مرکزی

شماره شبا: IR640100004001071903018416

نام صاحب حساب: تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه شهرکرد

شناسه پرداخت: 336071969115450001242000000000

نفرات منتخب مدرسه کارآفرینی

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱