تعداد بازدید: ١٣١١٢
 

محل برگزاری امتحانات دروس عمومی نیمسال اول 1401

کد اطلاعیه: ٧٤٨٧
تاریخ انتشار: ١٢ دی ١٤٠١ ساعت ٨:٤٨
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱