تعداد بازدید: ٤٥٩٢
 

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم

کد اطلاعیه: ٧٤٩١
تاریخ انتشار: ١٦ بهمن ١٤٠١ ساعت ٨:٣٦

به اطلاع می رساند با توجه به مشکلات مربوط به سامانه sess ، زمان شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 1401 از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 می باشد.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱