تعداد بازدید: ١٦٥٩
 

تندیس ملی فداکاری به دانشجویان

کد اطلاعیه: ٧٤٩٣
تاریخ انتشار: ٢٥ بهمن ١٤٠١ ساعت ١٤:١٥
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱