تعداد بازدید: ٨٣٠
 

برگزاری انتخاب اعضاء دور ششم هیات ممیزه دانشگاه شهرکرد

کد اطلاعیه: ٧٤٩٦
تاریخ انتشار: ٠٦ اسفند ١٤٠١ ساعت ١٤:٤

به استحضارمي رساند، راي گيري براي انتخاب اعضاء دور ششم هيات مميزه دانشگاه و كميسيون هاي تخصصي آن روز شنبه مورخ 06 / 12 / 1401 از ساعت 8 صبح تا 3 بعداز ظهر از طريق سامانه SESS برگزار خواهد شد.

نظر به اهميت و حساسيت موضوع خواهشمند است دستور فرماييد اطلاع رساني لازم به هيات علمي تمام وقت دانشگاه در سيستم پيامك دانشگاه ، سايت دانشگاه و كانال پيام رسان روابط عمومي دانشگاه از امروز انجام شود.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱