دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠


 

دوره آموزشی زیست شناسی دانشگاه شهرکرد در سال 1371 – همگام با تاسیس دانشگاه شهرکرد- فعالیت خود را با تربیت دانشجو در رشته دبیری زیست شناسی آغاز نمود. اما این رشته در سال 1375 به زیست شناسی عمومی تغییر یافت. در دهه 80 با توسعه نیروی انسانی و راه اندازی رشته های جدید در گروه زیست شناسی -اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد -  گروه های ژنتیک و شیمی به ترتیب در سال های 1386 و 1389 از گروه زیست شناسی مجزا  شدند. پس از گذشت بیش از دو دهه از شروع به کار گروه  زیست شناسی دانشگاه شهرکرد، این گروه متولی برگزاری دوره های آموزشی در مقاطع مختلف به شرح زیر بوده است:

 

رشته و مقطع تحصیلی

سال شروع فعالیت 

دبیری زیست شناسی (کارشناسی) 

 1375- 1371

زیست شناسی عمومی (کارشناسی)                             

 1375 تا کنون

  فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی ارشد)                               

 1384

  فیزیولوژی جانوری (کارشناسی ارشد)                              

 1386

  بیوشیمی  (کارشناسی ارشد )                                       

 1388

 زیست شناسی - علوم گیاهی (کارشناسی)                    

 1389

 سیستماتیک-اکولوژی گیاهی ( کارشناسی ارشد)             

 1390

 بیوشیمی (دکتری)                                                        

  1390

 زیست شناسی -علوم جانوری (کارشناسی)                     

  1391

  فیزیولوژی گیاهی (دکتری)                                               

  1392

 
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است