دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده علوم پایه

 


گروه زیست شناسی
 

تخصص‌های موجود


فیزیولوژی گیاهی ، فیزیولوژی جانوری ، بیوسیستماتیک گیاهی ، بیوسیستماتیک جانوری ، بیو شیمی

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

 • توانایی سنتز برخی ترکیبات زیستی از جمله برخی از متابولیتها ، آنزیم ها و پروتیین ها
 • تولید فراورده های جدید از گیاهان دارویی،فرآورده های طب سنتی و نگرش بروز جهت تولید گیاهان دارویی

 

خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی قابل ارائه

 • مشاوره در زمینه های مختلف تخصصی موجود نظیر فعالیت های پژوهشی در زمینه تنوع زیستی
 • حفاظت از ژرم پلاسم گیاهی و جانوری
 • مشاوره در زمینه سنتز ترکیبات زیستی
 • مشاوره  در کاربردی کردن و سهولت اجرای طرح های پژوهشی
 • شناخت، حفظ و بهره برداری بهینه از ذخایر ژنتیکی و تقویت - کلکسیون ها و بانک های ژن گیاهی، جانوری و میکروارگانیزم ها و احیاء زیستگاه ها و شرایط بیولوژیک گونه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیزم های در معرض خطر کشور

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

 • ارایه راهکار هایی در زمینه احداث باغ گیاهان دارویی
 • توانایی ایجاد بانک ژن گیاهی و جانوری
 • احداث هرباریوم و موزه های تنوع زیستی مطابق با استاندارد های جهانی
 • بکارگیری تکنولوژی های جدید در زمینه کشتو پرورش و تولید گیاهان دارویی
 • بررسی اثرات فارماکولوژیک گیاهان دارویی
 • پژوهش و ارزیابی بالینی داروهای گیاهی
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است