انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی
 
 • آنالیز عوامل زیان آور شیمیای محیط کار
   
 • انجام آزمایشات تولیدی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایلوت و صنعتی
   
 • تحقیقات در زمینه ارائه دانش فنی و فرمولاسیون های رزین های مختلف مورد مصرف در تولید درزگیرها، چسب‌ها، کامپوزیت‌های پلیمری، رنگ‌ها و پوشش‌های سطح اعم از سیستم‌های پایه آبی، حلالی، پودری و مرکب‌های چاپ، ارائه سرویس و خدمات علمی و فنی و تدوین استانداردهای صنعتی در زمینه رنگ، پوشش و چسب
   
 • ارایه خدمات  پژوهشی و آزمایشگاهی  در تجزیه های فیزیکی و شیمیایی استاندارد

   
 • آنالیز ، جداسازی و تعیین کمی و کیفی عناصر، افزایه ها و ترکیبات شیمیایی و پلیمری
   
 • تعیین خواص مکانیکی مواد  شیمیایی و پلیمری
   
 • تعیین خواص رئولوژیکی  ، شیمی فیزیکی و الکتریکی
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است