عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
سعید اسدپور استادیار32324419-2206s.asadpour@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
جلال البادی استادیار03832324419albadi@sci.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
کاوه پروانک دانشیار03832324401parvanak-ka@sci.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
هدایت الله حدادی دانشیار03832324401haddadi@sci.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
ابوالفضل سمنانی استاد تمام03832324401  مشاهده صفحه خانگی
حشمت الله صمیمی شلمزاری دانشیار03832324401samimi-h@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
حمزه کیانی دانشیار hkiyani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
احمدرضا مومنی مشکنانی استادیار03832324401momeni-a@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است