دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


کنترل میکروبی مواد غذایی شامل: میکروارگانیسمهای مولد فساد و مولد بیماری موجود در مواد غذایی با استفاده از روشهای اختصاصی و بهره گیری از تکنیکهای مدرن مولکولار بیولوژی (PCR) .
کنترل شیمیایی مواد غذایی شامل: آنالیز شیمیایی مواد غذایی، اندازه گیری باقیمانده فلزات سنگین و آنتی بیوتیکها در مواد غذایی، اندازه گیری سموم قارچی در مواد غذایی بااستفاده از روش HPLC.
کنترل فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب.
تشخیص بیماریهای آبزیان (ماهی و میگو)
کنترل کیفی جیره‌های مصرفی در پرورش دام و ماهی.
 
 
 آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی (کنترل شیمیایی و میکروبی)، میکروب شناسی ماهی و آنالیز مواد غذایی و شیر. سال راه اندازی: 1377. 
 
- تجهیزات آزمایشگاهی شامل:
 
 
1- دستگاه پلاسمای زوج شده القایی – طیف سنج نشر نوری (SPECTRO GENESIS ICP-OES)
2- پتانسیو متر (Potentiometer ION3
3- دستگاه HPLC
4- دستگاه اسانس گیر مبتنی بر روش Hydro-distillation با بهره گیری از سیستم Clevenger
5- ترموسایکلر و ست الکتروفورز برای انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
6- Milk Analyzer Lactostar
7-Stomacher
8- Freeze dryer
9- Kjeldahl اتوماتیک
10- Soxhlet اتوماتیک
11- Refractometer ABE
12- Polarimeter
13- Moisture analyzer
12- میکروسکوپ نوری، سانتریفوژ ژربر و...
 
گروه دارای سایت نگهداری ماهی ( تانک های نگهداری و آکواریوم) می باشد ( سال راه اندازی: 1386).  
 
 
انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی
 
 
  1. کنترل میکروبی مواد غذایی شامل: میکروارگانیسمهای مولد فساد و مولد بیماری موجود در مواد غذایی با استفاده از روشهای اختصاصی و بهره گیری از تکنیکهای مدرن مولکولار بیولوژی (PCR) .
  2. کنترل شیمیایی مواد غذایی شامل: آنالیز شیمیایی مواد غذایی، اندازه گیری باقیمانده فلزات سنگین و آنتی بیوتیکها در مواد غذایی، اندازه گیری سموم قارچی در مواد غذایی بااستفاده از روش HPLC.
  3. کنترل فیزیکو شیمیایی و میکروبی آب.
  4. تشخیص بیماریهای آبزیان (ماهی و میگو)
  5. کنترل کیفی جیره‌های مصرفی در پرورش دام و ماهی.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است