دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
مجتبی بنیادیان استاد تمام03832324427boniadian@vet.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
سید سیاوش ساعی دهکردی دانشیار03832324401saei.siavash98@gmail.com ; saei@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
شفیق شفیعی استادیار03832324427sshafiei@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مریم عباس والی استادیار03832324401abbasvali@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
عزیزاله فلاح مهر جردی دانشیار03814424427fallah-az@vet.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
حمداله مشتاقی بروجنی استاد تمام03832324401  مشاهده صفحه خانگی
امین نعمت اللهی دانشیار03832324427anematolahi@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است